top of page

פרפקטור

תוכנות לערבול, בדיקה וניתוח מבחנים

תיאור מפורט של תכונות התכנה

הטסט-פרפקטור (עם פטנט רשום) היא תוכנה אשר יוצרת גירסאות שונות של מבחן בעל שאלות רבות-ברירה (אמריקאי) על ידי עירבול של סדר השאלות והסדר הפנימי של התשובות כך שמספר הגירסאות הנוצרות הוא כמספר התלמידים הנבחנים וכמעט בלתי מוגבל.

בין היתרונות היחודיים של התוכנה נזכיר:

 

 • כתיבת השאלון מתבצעת במסמך ®Word, דבר המאפשר כתיבת נוסחאות בעזרת עורך המשוואות של ®Word, עריכת טבלאות, פונטים מיוחדים, הדגשים ועוד.

 

 • ניתן לשלב במבחן שאלות פתוחות, אשר יעורבבו עם יתר השאלות, אך ייבדקו ע"י הבוחן, ולא ע"י התוכנה.

 

 • ניתן לחבר כמה שאלות כ"בלוק", כך שהן תמיד יגיעו ביחד, עם נתונים לפניהן (ניתן גם לא לערבל את הסדר הפנימי של השאלות בתוך בלוק).

 

 • ניתן לקבע את מיקומם של תשובות מסויימת בשאלות נתונות (כך שלא יעורבלו).

 

 • ניתן לקבוע שבשאלות מסוימות התשובות לא יעורבלו.

 

 • בקביעת השאלות קיימת אפשרות של "בחירה" כך שהתלמיד יכול לענות רק על חלק מהשאלות.

 

 • בבדיקה, התוכנה מציגה מגוון רחב של סטטיסטיקות כגון התפלגות הציונים לפי קבוצות וכל הקבוצות ביחד, התפלגות התשובות לפי שאלות, ממוצעים, סטיות תקן, חציון, אחוז הצלחה בכל שאלה, מתאמים ואחוז התלמידים העונים על כל תשובה (גם הלא נכונות). לאחר עיון בסטטיסטיקות ניתן:

  לבטל שאלה אחת או יותר בבדיקה
  לאפשר יותר מתשובה אחת כנכונה בכל שאלה
  לשנות את הציונים בהתאם ל"פקטור" הנקבע על ידי המרצה
  לתת ניקוד חלקי לתשובות מסוימות
  לתת "פקטור" לכל הסטודנטים, או לחלקם (ע"פ ציון).
  ועוד...

 

 • בפלט התוצאות, בנוסף, מופיעים עבור כל תלמיד התשובות שהוא בחר והתשובות הנכונות לפי השאלון הספציפי של התלמיד כך שהתלמיד יכול להשוות את תשובותיו לתשובות הנכונות.

 

התוכנה פשוטה ומהירה להפעלה, ולא מצריכה ידע קודם במחשבים. התוכנה ניתנת להפעלה על כל מחשב בעל מערכת הפעלה ®Windows (עדיף 2000 ומעלה, לביצועים מהירים), אלא שבמחשבים ישנים יותר התוכנה תפעל ביותר אטיות, וייקח יותר זמן ליצור את המבחנים.

 

אופן הפעולה: התוכנה מייצרת קובץ תבנית (Template), בפורמט RTF, אשר ניתן לפתיחה ע"י כמעט כל מעבד תמלילים (כגון ®Word). התבנית ממולאת ע"י יוצר המבחן, ומוזנת בחזרה לתוכנה. התוכנה מפרקת את התבנית לשאלות ותשובות, ויוצרת מס' מבחנים מעורבבים (ע"פ דרישת המשתמש), כאשר כל מבחן שונה ממבחן אחר בסדר השאלות ובסדר התשובות בתוך כל שאלה ובנוסף ישנה אופציה להדפסת טבלה למילוי התשובות (ע"י הנבחן) בסוף כל מבחן. המבחנים נשמרים בקובץ PDF אחד. בבדיקה, ישנן אפשרויות רבות לבדיקת המבחן וסידור התשובות הנכונות, ומתקבלת סטטיסטיקה יעילה ומפורטת. בנוסף, ניתן לבדוק את המבחן מכל מחשב אחר בו מותקנת התוכנה, ולא רק מהמחשב בו המבחן נוצר.

bottom of page